Meditace a zdraví | přednáška v Lotusu 26/3

Meditace a zdraví | přednáška

středa 26. března, 19.30, Centrum Lotus, Dlouhá 2, 4. patro

Rozsáhlý vědecký výzkum, potvrzuje pozitivní účinky meditace všímavosti (mindfulness) na lidské zdraví. Lékařské programy, které využívají meditaci, mají již dlouholetou tradici v USA a Velké Británii. Meditace je využívána zejména pro léčbu stresu, deprese, úzkostí, chronické bolesti a řady psychosomatických problémů.

Loni začaly být v České republice soukromě nabízeny lékařské kurzy MBSR (Mindfulness-based stress reduction). Je české zdravotnictví ochotné a připravené meditaci také využívat? A co česká veřejnost?

Přednášet budou a následné diskuse se zúčastní lékaři, psychoterapeuté a lektoři kurzů MBSR.