list.gif

KategorieSoubory

folder icon 6 Sutty
folder icon 20 Audio
folder icon 1 Projekt Jednota v rozmanitosti - buddhismus v ČR

Cílem projektu je přispět k rozvoji vzájemného porozumění, spolupráce a harmonie na české buddhistické scéně. Hlavním hmotným výstupem projektu je kniha o současném buddhismu v České republice - JEDNOTA V ROZMANITOSTI, která vychází v dubnu 2010 v nakladatelství DharmaGaia.

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15