list.gif
Recitace (páli-čeština) Tisk
POZDRAV BUDDHOVI

NAMÓ TASSA BHAGAVATÓ ARAHATÓ SAMMÁ SAMBUDHASSA!

Pozdrav jemu vznešenému, oproštěnému, pravě a zcela probuzenému!TI-SARANAM - TROJÍ ÚTOČIŠTĚ (OCHRANA)

BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI

Hledám útočiště u Buddhy.
DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
Hledám útočiště v Dhammě.
SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI
Hledám útočiště v Sangze.
DUTIJAMPI: BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
DUTIJAMPI: DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
DUTIJAMPI: SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI

(Podruhé....)

TATIJAMPI: BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
TATIJAMPI: DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
TATIJAMPI: SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI

(Potřetí...)


PAŇČA-SÍLA - PĚT ETICKÝCH PŘEDSEVZETÍ

PÁNÁTIPÁTÁ VÉRAMANI SIKKHÁ-PADAM SAMÁDIJÁMI
Ničení a zraňování dýchajích bytostí se budu zdržovat.
ADINNÁDÁNÁ VÉRAMANI SIKKHÁ-PADAM SAMÁDIJÁMI
Braní toho, co není dáváno, se budu zdržovat.
KÁMÉSU MIČČHÁČÁRÁ VÉRAMANI SIKKHÁ-PADAM SAMÁDIJÁMI
Smyslné nestřídmosti se budu zdržovat.
MUSÁ VÁDÁ VÉRAMANI SIKKHÁ-PADAM SAMÁDIJÁMI
Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat.
SURÁMÉRAJA MADŽDŽA PAMADATTHÁNA VÉRAMANI SIKKHÁ-PADAM SAMÁDIJÁMI
Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.


KVALITY BUDDHY

ITI ´PI SÓ BHAGAVÁ ARAHAM SAMMÁ SAMBUDDHÓ
takový je on: vznešený, oproštěný, pravě a zcela probuzený,
VIDŽDŽÁ-ČARANA-SAMPANNÓ SUGATÓ LÓKA-VIDÚ
věděním a jednáním vybavený, šťastně postupující, světa znalec,
ANUTTARÓ PURISA-DAMMA-SÁRATHÍ SATHÁ DÉVA-MANUSSÁNAM
nepřekonatelný osob vedených instuktor, učitel bohů a lidí,
BUDDHÓ BHAGAVÁ ´TI.
Probuzený, vznešený.


KVALITY DHAMMY

SVÁKKHÁTÓ BHAGAVATÁ DHAMMÓ SANDITTHIKÓ AKÁLIKÓ
dobře vyložená je vznešeného nauka, s viditelnými výsledky, nadčasová,
ÉHI-PASSIKÓ ÓPANAJIKÓ PAČČATAM-VÉDITABBÓ VIŇŇÚHI ´TI.
Zvoucí k vyzkoušení, vedoucí k cíli, individuálně poznatelná moudrým.


KVALITY SANGHY

SUPPATIPANNÓ BHAGAVATÓ SÁVAKA-SANGHÓ
štastnou cestou jde vznešeného žáků společenství,
UDŽUPPATIPANNÓ BHAGAVATÓ SÁVAKA-SANGHÓ
Přímou cestou jde vznešeného žáků společenství,
ŇÁJAPPATIPANNÓ BHAGAVATÓ SÁVAKA-SANGHÓ
pravdivou cestou jde vznešeného žáků společenství,
SÁMÍČIPPATIPANNÓ BHAGAVATÓ SÁVAKA-SANGHÓ
správně směrovanou cestou jde vznešeného žáků společenství,
JAD´ IDAM ČATTÁRI PURISA-JUGÁNI ATTHA PURISA PUGGALÁ
jsou to jmenovitě čtyři lidí dvojice, (tedy) osm typů osob,
ÉSA BHAGAVATÓ SÁVAKA-SANGHÓ ÁHUNEJJÓ PÁHUNEJJÓ
toto vznešeného žáků společenství je vhodné k obdarování, k pohoštění,
DAKKHINEJJÓ AŇDŽALI-KARANÍJÓ
k nápomoci, je úctyhodné,
ANUTTARAM PUŇŇAKKHETTAM LÓKASSÁ ´TI.
Je nepřekonatelnou oblastí pro získávání zásluh.
Stáhněte si tyto recitace v pdf zde .

 
< Předch.
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15