list.gif
Weeduwa Aranya (Sámanéra Vineetha) Tisk
Weeduwa Aranya je první dlouhodobější záchytný bod mnoha českých mnichů přišedších na Srí Lanku. Rozkládá se na bujnou vegetací porostlém poloostrůvku jezera Koggala, cca 130km jižně od Colomba u hlavní pobřežní silnice A2 (Colombo-Galle-Matara). Poblíž se nachází Koggala Free Trade Zone, kam každé ráno míří pestře oděný zástup z nedaleké vesnice Habaraduwa (cíl pindapáty). Dále také stojí za zmínku přilehlé malé letiště dříve patřící RAF. Budova jeho velitelství v anglickém koloniálním stylu slouží nyní jako kancelář loku hamuduru (představený mnich kláštera).

Klášter patří pod Kalyána Samstháva Nikáya - větev srílanské sanghy (mnišská obec) hlásící se k lesní tradici. Ranní půdža (recitace) zde není, ale můžete si udělat vlastní, protože je volně přístupná vihára (svatyně), která je plná pronikavě barevných soch Buddhy a nástěnných maleb. Snídani kolem šesté hodiny stejně jako další společné činnosti ohlašuje “tlučení“. Pro ty, kteří raději půjdou na pindapátu (obchůzka za almužnou), doporučuji vycházet o čtvrt hodiny dříve (tj. 5:45) - pro naše téměř bez výjimky netrénovaná chodidla je obzvlášť první úsek cesty obtížný. Po snídani má mnich prostor sám pro sebe až do 10:00, kdy začíná "salónní pindapáta". Zahalení (obě ramena!) mniši v pořadí dle seniority všímavě kráčejí od dána-sály (jídelna) po úzké šíji poloostrova k pindapáta-sále, kde jsou dájaky (dárci) obdarováni. Jen symbolicky - samotná dána (připravené jídlo a další dary) je totiž po Dhamma-désaná (výklad Učení) jednoho z mnichů odnesena do jídelny. Oběd začíná v 11:10 respektive v 11:20 (bhikkhu/sámanéři) - dodržuje se zde ochotné podávání všeho bhikkhům, a proto, pokud máte jen pabbadždžá (nižší svěcení), je lepší počkat. Zejména mladší mniši často tráví čas před obědem společně u dána-sály, ať již hovorem či jen občerstvením se "tamili-wature" (kokosová voda). Po sladění se s rytmem kláštera a místními mnichy pak můžete očekávat i občasnou účast na dáně v domě dájaků. Po obědě (nebo kdykoliv je potřeba) je vhodné pomoci s úklidem sálu - pokud vás k tomu ostatní sámanéři pustí. Další společnou činností je až v cca 17:00 zametání áranyi. Je dobré se předem informovat u ctihodného Anuruddhy (loku hamuduru), která část je volná. Od 18:00 začíná půdža následovaná společnou vandanou (poklonou) loku hamuduru a gilan-passa (večerní občerstvení, kterým je většinou silný, hojně slazený čaj).

K meditačním možnostem: i přes blízkost letiště atd. je prostředí klidné. Pokud vaše kuti (chatka) není vybavena čankamanou, můžete pro chodící meditaci využít prostornou bhávaná-sálu (meditační halu). Ta je díky vhodnému umístění prosta i občasných útoků moskytů. Jediným vyrušením tak občas mohou být zvědavi laici v sobotu, neděli nebo ve svátcích. Ze zájmu loku hamuduru o mou meditační instrukci lze usuzovat, že je ji schopen zajistit. Ostatní mniši někdy společně meditovali vedeni ctihodným Sobithem, který prošel výcvikem v Pa-Auk metodě (www.paauk.org).

Závěrem bych doporučil Weeduwa Aranyu k přechodu do mnišství. Místní mniši jsou velmi přátelští a díky bohatým zkušenostem se ,,sudu hamuduru" (bílý mnich) ochotně podají nápomocnou ruku v občas klopotných začátcích.

I zdejší poněkud volnější denní rytmus je příznivý pro plynulý a bezproblémový přechod z laického života.

Poznámka 1: Místní voda je bez převařeni nepitná (i ta ,,pitná,, z kuchyně v dána-sále). Poznámka 2: K praní doporučuji využít žlabem vybavenou prádelnu/barvírnu(pozor na nízký strop). Mniši vám rádi ukáží nejen kde, ale i jak vyprat. 

Poloha: jihozápad SL, přímořská

Dostupnost: autobus 600m, obydlená oblast

Podnebí: vlhké, přímořské, teplé

Hlučnost: lehce podprůměrná

Počet mnichu: 15-20

Počet kuti: 25

Počet kuti s čankamanou: 10

Učitel Vinaji: ctihodný loku hamuduru Anuruddha

Učitel meditace: ctihodný Sobhite

Dodržovaní Vinayi: nadprůměrné

Možnost pindapáty: ,,salonní,, a též individuální k domům okolo 2km

Sámanéra Vineetha

Weeduwa Aranya, Srí Lanka, 8.8.2006

 
< Předch.   Další >
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15