list.gif
Nyanatiloka Thera: Buddhistický slovník (česky) Tisk
Nyanatilokův Buddhistický slovník představuje již po několik desetiletí jednu z nejpopulárnějších učebnic buddhismu, kterou studují buddhisté na Západě i v Asii, především na Srí Lance. Nyní se dostává v českém překladu i k našim čtenářům.
Slovník podává jasná vysvětlení základních buddhistických pojmů v kontextu pálijského kánonu a nauk théravádového buddhismu. Čtenář tak získá nejen znalosti odborné buddhistické terminologie, ale též ucelený přehled o učení Buddhy Gótamy.
Kniha se věnuje všem základním principům Buddhova hlubokého učení a bude jistě užitečným průvodcem i pro čtenáře, kteří se zabývají buddhismem v rámci jiných tradic než je théraváda.

Zde si jej můžete stáhnout v pdf v českém překladu J. Honzíka.

 
Další >
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15