list.gif
O nás
BODHI PRAHA


Historie
  Občanské sdružení Bodhi Praha vzniklo 17. ledna roku 1994. Během šestnácti let činnosti bylo pod hlavičkou Bodhi Praha uspořádáno několik desítek víkendových a dlouhodobých meditačních kurzů a řada přednášek. 
Meditační kurzy a přednášky pořádané od počátku devadesátých let vedli ct. Rewatadhamma, Dr. Karel Hájek, Dr. Ivana Loučková, Daniel Kaucký, Hana Muchová, Dr. Veronika Nevolová, Michal Horák, Dr. Martin Prodaj, Slávek Keprt, Ondřej Skála, bhikkhu Dhammadípa a ct. Pemasiri Thera.
Našimi hosty byli bhikkhu Rewatadhamma, bhikkhu Dhammadípa, bhante Sujíva, ashin Ottama, bhikkhu Gavésakó, bhikkhuní Visuddhi, bhikkhu Suneetha, ctihodný Pemasiri Thera a další. V současnosti podporuje Bodhi Praha české mnichy žijící na Srí Lance, jmenovitě ct. Suneethu, ct. Vineethu, ct. Pavesu a ct. Saranu. Současným předsedou BP je od května 2010 Štěpán Moravec.

Pravidelná setkání v Lotusu
Od února roku 1999 se Bodhi Praha pravidelně schází v Pražském buddhistickém centru Lotus, Dlouhá třída 2, vždy ve středu večer od 19:15 hod. Nově příchozí mohou obdržet základní meditační instrukce, např. na meditaci klidu (samatha) nebo na meditaci dobrotivosti (mettá). Po společné, zpravidla 45-minutové meditaci, začínající v 19:30, následuje obvykle sdílení a diskuze o meditaci či jiných buddhistických tématech.

Meditace
Na jaře a na podzim organizuje Bodhi Praha víkendové meditační kurzy, nazvané Buddha-Dhamma. Je zde instruována meditace klidu (samatha), formou sledování nádechu a výdechu (ánápána-sati), meditace dobrotivosti (mettá) a meditace v chůzi (čankamana), popř. meditace satipatthána-vipassaná. Tyto kurzy se obvykle konají v bývalém kapucínském klášteře v Mnichově Hradišti.

Bodhi Praha pravidelně organizuje obvykle během června až září také dlouhodobé kurzy Satipatthána-vipassaná  (meditace všímavosti a vhledu), které se konají například na Slovensku v Chatě pod Hrbom. Tyto kurzy umožňují, aby si vážní zájemci o buddhistickou praxi vyzkoušeli intenzivní meditaci satipatthána-vipassaná i v prostředí střední Evropy.

Podpora mnichů, publikace a přednášky
Bodhi Praha podporuje vydávání publikací s buddhistickou tématikou, pořádá přednášky o Dhammě a dlouhodobě podporuje buddhistické mnichy v Čechách a české mnichy a mnišky žijící v zahraničí, především na Srí Lance.
 
Článek o Bodhi Praha z knihy Jednota v rozmanitosti, popisující naše aktivity podrobněji, si můžete stáhnout zde.
 
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15