list.gif
Kniha Jednota v rozmanitosti - buddhismus v ČR Tisk

V nakladatelství DharmaGaia vyjde v dubnu kniha Jednota v rozmanitosti o buddhismu v České republice.

Kniha vznikla v rámci stejnojmenného projektu, jehož smyslem je vytvářet porozumění a harmonii mezi různými buddhistickými tradicemi, školami a skupinami v České republice. Je zároveň ojedinělou příležitostí představit čtenářům souhrnně českou buddhistickou scénu.

Jádro knihy tvoří články o buddhistických skupinách, školách a dobročinných iniciativách působících v České republice. Současné dění na české buddhistické scéně uvádí do historického kontextu několik retrospektivních esejů. Rozmanitost různých buddhistických tradic i osobních přístupů k dharmě se zrcadlí v původních rozhovorech s významnými buddhistickými učiteli a osobnostmi. Další články se věnují vztahu buddhismu a psychoterapie, zkoumání vlivu meditace na fungování mozku nebo buddhistickému umění v českých sbírkách.

Na projektu Jednota v rozmanitosti a na přípravě této knihy spolupracovalo kolem čtyřiceti českých buddhistických skupin a řada dalších osob věnujících se buddhismu.

Ukázky z knihy si můžete prohlédnout zde.

Knihu je možné zakoupit v internetovém obchodě vydavatelství DharmaGaia s 20% slevou.

 

 

 
< Předch.
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15